Merafak Sembah Setinggi-Tinggi Tahniah

Merafak Sembah Setinggi-Tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad Kelima, Sempena Sambutan Rasmi Hari Keputeraan yang Ke-48.

Foto INFAQ Consultancy.

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?