fbpx

Zakat ASB

Sebelum ini di Selangor, ASB dikategorikan sebagai harta tidak patuh syariah.

Jadi ia tidak wajib dizakatkan dan perlu dilupuskan kerana tidak patuh syariah.

Selepas keputusan fatwa terbaru oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor, hukum ASB yg terkini adalah harus berdasarkan ijtihad alim ulama yg terlibat dalam muzakarah tersebut.

Jadi sekarang ASB wajib dizakatkan apabila cukup haul dan nisab.

Cara kiraan zakat ASB adalah seperti berikut;

(Modal + Dividen + Bonus) x 2.5%

Manakala zakat bagi ASB Financing pula berbeza.

Siapa nak tau bagaimana kiraan zakat ASB Financing?

Say “I”!

Utk pembayaran zakat ASB, boleh dilakukan melaluiĀ http://www.kmss.edu.my/bayar-zakat/

Ia dalam kategori zakat simpanan

Foto Afyan Mat Rawi.

Foto Afyan Mat Rawi.

One Comment

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com