ZAKAT

Bayaran zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat simpanan,

zakat emas boleh dibuat melalui portal ini.

 

http://www.kmss.edu.my/bayar-zakat/

 

KMSS ialah penolong amil zakat bagi Lembaga Zakat Selangor.

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?