Training The Consultants

Selesai siang tadi program TTC-01 (Training The Consultant – Module 1) untuk melatih perunding-perunding baru INFAQ Consultancy. Ini pertama kali diadakan memandangkan sambutan menyertai INFAQ Consultancy semakin menggalakkan beberapa terakhir ini. Antara modul yang digunakan merangkumi; – Bagaimana menggunakan Financial Model Intelligence and Financial Quotient (IQ + FQ = INFAQ) – Cashflow dan Nettworth – … Continue reading Training The Consultants