• Reading:2Minute:s
  • PostView Count:163Views
Anak muda yang pakai kereta Bangsa H akan nampak lebih kaya daripada yang pakai kereta Axia. Tapi praktikal dan realitinya dalam akuan bank, mereka yang pakai Axia akan ada lebih banyak simpanan berbanding yang pakai Bangsa H. Ingat,