Tag: harta sepencarian

Perancangan Kewangan Kematian

  • Reading:2Minute:s
  • PostView Count:233Views
Perancangan kewangan Islam bukan semata perancangan kewangan untuk KEHIDUPAN malah juga perancangan kewangan untuk menghadapi saat KEMATIAN. Sebab, selepas berlaku KEMATIAN, harta si mati akan digunakan untuk urusan-urusan berikut; 1) Pengurusan jenazah 2) Melangsaikan hutang 3) Pembahagian harta sepencarian 4) Menunaikan wasiat 5) Pembahagian faraidh Berikut

Bagaimana Merancang Harta Sepencarian

  • Reading:2Minute:s
  • PostView Count:255Views
Bagi pasangan suami isteri, pembelian rumah dalam tempoh perkahwinan boleh dianggap sebagai harta sepencarian.  Supaya memudahkan proses tuntutan harta sepencarian, ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri.  Cara pertama, rumah dibeli atas kedua-dua nama suami

Isu Harta Sepencarian

  • Reading:2Minute:s
  • PostView Count:253Views
Isu harta sepencarian merupakan isu fiqh muamalat kontemporari.Ia tidak ada secara jelas di dalam al-Quran, Hadith malah dalam kitab-kitab fiqh 4 mazhab. Di Malaysia, harta sepencarian merujuk kepada harta yang dimiliki oleh pasangan suami isteri SELEPAS berkahwin. Kata