Kaedah JARS SYSTEM ialah kaedah pengurusan wang yang diperkenalkan oleh T. Harv Eker. Kaedah JARS atau tabungan ini, membahagikan pendapatan kita kepada 6 tabungan / jars, iaitu; 1) Necessity / Keperluan (NEC Р50-55%),  2) Financial Freedom / Kebebasan Kewangan (FFA Р10%), 3) Education / Pendidikan (EDU Р10%), 4) Long Term Saving for Spending