Perbandingan MRTT (MRTA) dan MLTT (MLTA) yang perlu tahu Tulisan dan infografik ini untuk perbandingan antara MRTT (MRTA) dan MLTT (MLTA) MRTT bermaksud Mortgage Reducing Term Takaful (atau dalam istilah insurans konvensional disebut MRTA), manakala MLTT pula merujuk kepada Mortgage Level Term Takaful. Dalam konteks perancangan kewangan Islam, kita digesa untuk menyokong produk-produk patuh syariah,