Tahukah anda bahawa kita boleh mengurangkan hutang rumah dengan cara membayar lebihan jumlah ansuran ke atas baki prinsipal? Lihat sample kes dalam gambar di bawah Sebagai contoh dalam situasi ini, dengan membayar tambahan sebanyak 10% daripada ansuran bulanan asal RM2148, dengan menambah RM200, anda dapat mengurangkan jumlah hutang sebanyak RM54,913 dan menyelesaikannya 4 tahun setengah