Benda baik kita sokong, tidak kira daripada siapa. Isu perumahan PPR ini sebenarnya bukan semata isu kewangan, tapi isu sikap. Baca artikel KESIMPULANNYA Mereka sebenarnya bukan miskin harta, tapi miskin jiwa. Bagus usaha kerajaan untuk menyediakan program kesedaran sivik kepada bakal penghuni PPR. Masalah utama mereka bukan masalah kewangan, tapi masalah mindset. Dari mindset lahirnya