Ini SOP perunding INFAQ kepada pelanggan. 1. Pertama, perunding kami akan berkongsi 7 Modul INFAQ yang merangkumi big picture tentang perancangan kewangan. 7 Modul INFAQ tersebut termasuk cashflow, nettworth, simpanan, perlindungan, pelaburan, penyucian dan pewarisan. 2. Kedua, selepas itu perunding kami akan mendapatkan maklumat latar belakang kewangan prospek. Maklumat tersebut termasuk gaji, perbelanjaan, aset hutang,