Model Perancangan Kewangan INFAQ adalah akronim daripada Intelligent & Financial Quetient, yang diasaskan oleh Perunding Kanan INFAQ (C)

Secara umumnya, asas pengurusan kewangan kita rangkumkan kepada 7 langkah dan peringkat, sebagaimana berikut;

 1. CASHFLOW;
  Cashflow atau aliran tunai ini ialah asas dalam perancangan kewangan yang meliputi aspek PENDAPATAN dan PERBELANJAAN. Dalam modul ini, akan diterangkan tentang formula I-E=S supaya perbelanjaan tidak melebihi pendapatan setiap bulan dan tahun. Tuan-Puan perlu menyusun cashflow dengan baik dengan formula 30-30-5-5-30 yakni; 30% utk perbelanjaan isi rumah (hosehold), 30% utk pemnayaran hutang (repayment), 5% utk pemberian dan sedekah, 5% utk lain-lain dan lebiah 30%. Lebihan 30% inilah nanti utk digunakan dlm perancagan masa panjang; SIMPANAN, TAKAFUL dan PELABURAN.
 2. NETWORTH;
  Networth pula ialah perancangan aset dan pengurusan hutang. Dalam modul ini pula akan diterangkan tentang formula A>L supaya dapat menyediakan aset dan dana yang cukup untuk menghadapi masa hadapan serta hutang yang terkawal supaya ia tidak membebankan hari tua kelak.
 3. SAVING;
  Ia menjadi teras kepada pengurusan kewangan. Jika seseorang itu gagal untuk menguruskan SIMPANANnya dengan baik, agak sukar untuk dia mengurus instrumen-instrumen kewangan yang lain. SIMPANAN menjadi faktor utama untuk peringkat-peringkat pengurusan kewangan seterusnya.
 4. TAKAFUL;
  Dalam kita bekerja untuk memperoleh PENDAPATAN, dan membuat SIMPANAN, kita seharusnya untuk memastikan kedua-duanya itu dilindungi. Di sinilah fungsi PERLINDUNGAN, iaitu untuk memberi perlindungan kepada PENDAPATAN dan SIMPANAN kita apabila berlaku musibah. Dengan adanya PERLINDUNGAN, kita dapat mengekalkan kedua-dua PENDAPATAN dan SIMPANAN. Instrumennya ialah takaful dan insurans.
 5. INVESTMENT;
  Inflasi akan menurunkan nilai SIMPANAN kita. Jadi, di sini perlunya untuk seseorang itu untuk membuat PELABURAN sekurang-kurangnya untuk melawan inflasi. Lebih jauh lagi, fungsi PELABURAN adalah untuk meningkatkan PENDAPATAN dan SIMPANAN. Apabila bercakap tentang PELABURAN, ia akan berkait rapat dengan risiko.
 6. ZAKAT;
  Dalam mencari harta dan wang, Islam mewajibkan zakat untuk memastikan setiap wang dan harta yang kita miliki bersih dan suci. Ada sebahagian harta yang kita cari adalah hak dan milik orang lain yang kurang berkemampuan. 
 7. WASIAT;
  Harta benda yang kita cari dan simpan, tidak akan dibawa ke kubur. Selepas kematian kita, ia menjadi milik orang lain pula. Jadi di sinilah fungsi wasiat, dan faraid untuk memastikan PEMBAHAGIAN harta kita berjalan lancar. Ia kadang-kadang dilupakan oleh kebanyakan orang kerana menganggap faraid sudah ada. Ya, betul faraid itu hak, tetapi perlu ada elemen penyediaan wasiat supaya proses PEMBAHAGIAN  mengikut faraid berjalan lancar.

 

Comments

  1. 1. 5% utk ialah amaun extra jika house hold atau replayment melebihi 30%. Kombinasi kedua-dua household dan repayment, makssima 65%

   2. Takaful utk isteri dikira sebagai perlindungan jika isteri bekerja. Jika suri ruah ia dalam hosehold.

 1. Saya dah hadir seminar BMW di Sg Petani. Dalam outline, modul 5 ada ‘Strategi DCA yang jarang diceritakan’, tapi saya tak perasan tuan sentuh tentang ini. Boleh ulas di sini?

 2. Tuan,
  1. Jika PCB (potongan cukai berjadual) diganti dgn zakat, ia termasuk GIFT atau HOUSEHOLD?

  2. Pemberian kepada ibu bapa dikira GIFT atau HOUSEHOLD?

  Terima kasih.

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?