Info RM | Sempena MERDEKA

Info RM | Sempena MERDEKA

Tahap kewangan yang masih DIJAJAH ialah perbelanjaannya melebihi pendapatannya.

Tahap kewangan yang STABIL ialah pendapatannya melebihi perbelanjaannya.

Tahap kewangan yang MERDEKA pula ialah pendapatan pasif melebihi perbelanjaan.

Manakala, suami yang MERDEKA pula ialah pendapatannya melebihi perbelanjaan isterinya.

Hoho!

1

 

Buku Bijak Merancang Wang
RM37.00

www.BukuBMW.com


BukuBMW


Previous Post
Next Post
Recommended
Tip RM | Dollar Cost Averaging / DCA Kaedah ini…