Memilih Dana Pelaburan

Jika diberi pilihan antara kedua-dua dana yang memberi pulangan di bawah, pelaburan dana yang mana menjadi pilihan Tuan-Puan?

Dana A
2016: 6.75%
2015: 7.25%
2014: 7.5%
2013: 7.7%
2012: 7.75%
Caj: TIADA

Dana B
2016: -14.05% (negetif)
2015: 35.26%
2014: -7.89% (negetif)
2013: 47.91%
2012: 7.90%
Caj: 6%

Buku Bijak Merancang Wang
RM37.00
www.bukubmw.com
Girl in a jacket