Tag: axia

Sebelum membeli kereta Axia baru

  • Reading:2Minute:s
  • PostView Count:181Views
1. Jika anda berhasrat untuk membeli kereta AXIA baru ini pastikan pendapatan bulanan anda sekurang-kurangnya 3,216.67. 2. Rule of thumb untuk membeli kereta ialah harga kereta bersamaan 12 bulan gaji atau pendapatan. Jika lebih, ia hanyalah hasutan. 3.