Inilah formulanya : I – E = S Ini adalah formula asas perancangan kewangan. Tidak perlu matematik tinggi atau kursus perakauan atau PhD utk memahaminya. I = INCOME (PENDAPATAN), E = EXPENSES (BELANJA), dan S = SURPLUS (BAKI). Ia juga dipanggil sebagai CASHFLOW atau ALIRAN TUNAI. Prinsip asasnya ialah, S mesti postitif agar ALIRAN TUNAI