Sebenarnya motivasi tidak penting sangat berbanding habit atau tabiat. Motivasi diperlukan untuk mendorong sesuatu tindakan. Tapi habit atau tabiat pula yang menjadikan sesuatu tindakan itu berterusan. Habit tidak berlaku secara tiba-tiba, tidak kira habit yang baik atau buruk. Ia tidak memerlukan sangat pun motivasi. Habit yang baik bakal memberi impak positif kepada pelakunya, dan begitulah