Zakat ASB

Sebelum ini di Selangor, ASB dikategorikan sebagai harta tidak patuh syariah.

Jadi ia tidak wajib dizakatkan dan perlu dilupuskan kerana tidak patuh syariah.

Selepas keputusan fatwa terbaru oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor, hukum ASB yg terkini adalah harus berdasarkan ijtihad alim ulama yg terlibat dalam muzakarah tersebut.

Pekeliling terbaru zakat ASB oleh Fatwa Selangor selepas keputusan hukum ASB harus.

Jadi sekarang ASB wajib dizakatkan apabila cukup haul dan nisab.

Cara kiraan zakat ASB adalah seperti berikut;

(Modal + Dividen + Bonus) x 2.5%

Manakala zakat bagi ASB Financing pula berbeza.

Siapa nak tau bagaimana kiraan zakat ASB Financing?

Rujuk posting ini utk kiraan ASB Financing.

Utk pembayaran zakat ASB, boleh dilakukan melalui http://www.kmss.edu.my/bayar-zakat/

Ia dalam kategori zakat simpanan