Category: Zakat & Penyucian Harta

Wang Sontot Tetap Wang Haram

  • Reading:3Minute:s
  • PostView Count:59Views
Wang hasil sontot tidak boleh dapat pahala sedekah sebab ia wang haram. Sama macam hasil wang haram seperti  Hasil judi, Hasil curi, Hasil merompak, Keuntungan pelaburan forex, Keuntungan pelaburan CFD, Hasil jualan produk cetak rompak, Faedah akaun bank

Zakat Alat Cuci Harta

  • Reading:1Minute:
  • PostView Count:50Views
Harta yang halal, perlu disucikan melakaui kaedah zakat. Tapi harta yang haram, tidak boleh disucikan melalui zakat. Ia perlu dilupuskan terus dengan cara penyaluran ke tabung tidak patuh syariah. Contoh, harta daripada judi, pendapatan sebagai ejen insurans konvensional,