Hakikat Hutang

Banyak atau sikit hutang tidak membezakan orang kaya dengan orang miskin.

Yang membezakannya ialah tujuan hutang dibuat.

Orang miskin membuat hutang untuk menambah liabiliti.

Orang kaya membuat hutang untuk menambah aset.

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?