fbpx

Cara Kiraan Zakat Pendapatan

  • 6 years ago
  • 2Minutes
  • 284Words
  • 1059Views

BAHAGIAN A
A1. Hasil Penggajian & Upah Tahunan
– Gaji & Elaun & Bonus
– Ganjaran, Gratuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan –
Saham Pekerja)

A2. Hasil Bebas & Profesional Tahunan
– Perkhidmatan Konsultansi Profesional
– Komisyen dan Residual Income
– Royalti & Honorarium
– Hasil Projek Bermusim
– Hasil Tunai Sekali-sekala seperti Hasil Pembiayaan Semula – Aset atau Hasil Jualan Aset Tetap atau Pinjaman Bank yang Tiada Tujuan dan lain-lain

A3. Hasil al-Mustaghallat
– Hasil Sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / pengangkutan
– Hasil Pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual
– Hasil Perusahan dan Ternakan yang aset tetapanya atau induk betinanya tidak dijual

A4. Hasil Pemberian atau Sumbangan

JUMLAH (A1 + A2 + A3 + A4)

BAHAGIAN B

B1 : Had Kifayah Isi Rumah
– Diri
– Isteri (RM5000 seorang)
– Tanggungan belajar di IPT (RM2,800 seorang)
– Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas ) (RM2,300 seorang)
– Anak berumur 7 – 17 tahun (RM2,200 seorang)
– Anak berumur 0 – 6 tahun (RM1,450 seorang)

B2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkaitan)
– Tanggungan Anak Cacat(RM2,400 seorang)
– Tanggungan Pesakit Kronik(RM2,400 seorang)
– Kos Penjagaan Anak(RM2,300 seorang)

JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH(B1 + B2)

BAHAGIAN C: TOLAKAN LAIN
– Caruman KWSP bahagian pekerja dibawah umur 55 tahun (jumlah gaji kasar x 11%)

BAHAGIAN D: PENDAPATAN BERSIH YANG DIZAKATKAN
= Jumlah Bahagian (A) – (B + C )
* Bahagian D mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat
(contoh 2017 = RM14,546)

TOLAK Simpanan Tahunan Semasa LTH (jika ada)

Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian D x 2.5%

* Sumber: Kalkulator Zakat Pendapatan Lembaga Zakat Selangor (http://www.zakatselangor.com.my/calkulator…/zakat-pendapatan)

Jika sibuk melebihi Spiderman, boleh bayar zakat online http://www.kmss.edu.my/bayar-zakat/

Afyan Mat Rawi,
Penolong Amil, Lembaga Zakat Selangor (Khalifah School)

............................................................
Buku FIRE
Buku F.I.R.E - FINANCIAL INDEPENDENCE RETIRE EARLY
RM49.00
Harga termasuk kos penghantaran

www.BukuFIRE.com

Apa komen Saudara/anda tentang tulisan ini?

Recommended
"Walaupun saya jual produk insurans konvensional, tapi saya bayar zakat…