7 Langkah Memperbaiki Kewangan 2020 1. LETAKKAN MATLAMAT “Begin with the end of mind” – Stephen Covay. “Sesungguhnya setiap amalan bermula dengan niat” – Nabi Muhammad (selawat ke atasnya). Apa azam kewangan anda? Pergi haji? Tingkatkan simpanan? Tambah pendapatan? Beli rumah? Letakkan matlamat tersebut secara spesifik. Spesifik dari sudut jangka masa, dan spesifik dari sudut