fbpx

Laporan Syariah Forex oleh ISRA

  • 2 years ago
  • 3Minutes
  • 425Words
  • 5617Views

Ini adalah laporan syariah berkenaan hukum hakam dalam forex online trading, yang dijalankan oleh panel penyelidik ISRA (International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance)

ISRA ditubuhkan sejak tahun 2008 oleh Bank Negara Malaysia sebagai badan pengkaji kewangan Islam dan berkaitan isu-isu syariah yang mendapat pengiktirafan dunia Islam.

Kajian ini dijalankan oleh 4 orang pakar dan panel penyelidik yang mencuba sendiri urusniaga forex sebelum mereka mengeluarkan kertas kerja dan pandangan ini.

Boleh baca laporan setebal 46 halaman ini. Secara umumnya, laporan ini mengandungi beberapa bahagian

  1. Bahagian pertama, pendahuluan dan latar belakang kajian dilakukan.

Objektif utama kertas kerja ini disediakan adalah bagi meneliti secara lebih mendalam operasi dan perjalanan perdagangan spot forex yang dijalankan oleh individu-individu melalui platform internet serta mengkaji sejauh mana pandangan syarak mengenai operasi tersebut.

  1. Bahagian kedua, akan memberi pengenalan umum mengenai forex dan perdagangannya. Ini termasuklah penghuraian mengenai definisi forex, sejarah, jenisjenis dan peserta-peserta yang terlibat dalam pasaran matawang, dan pebincangan ringkas mengenai forex di Malaysia.
  2. Bahagian ketiga akan memperhalusi operasi spot forex yang dijalankan oleh individu melalui internet. Perbincangan mengenai operasi merangkumi komponen asas yang diperlukan oleh seseorang individu untuk berurus niaga matawang secara lani (spot forex), pasangan matawang utama yang didagangkan, istilah-istilah asas dan ciri-ciri penting dalam transaksi jualan dan belian spot forex.
  3. Dalam bahagian keempat pula, kertas kerja ini akan menyorot pandangan syarak mengenai transaksi spot forex ini, dengan mengetengahkan konsep bay‘ al-sarf dalam Islam dan beberapa isu syariah yang berkaitan dengan spot forex secara online oleh individu pedagang.
  4. Bahagian terakhir merupakan penutup yang mengulas secara ringkas hasil penemuan dan cadangan.


1. Bahagian pertama, pendahuluan dan latar belakang kajian dilakukan.

Objektif utama kertas kerja ini disediakan adalah bagi meneliti secara lebih mendalam operasi dan perjalanan perdagangan spot forex yang dijalankan oleh individu-individu melalui platform internet serta mengkaji sejauh mana pandangan syarak mengenai operasi tersebut.

2. Bahagian kedua, akan memberi pengenalan umum mengenai forex dan perdagangannya. Ini termasuklah penghuraian mengenai definisi forex, sejarah, jenisjenis dan peserta-peserta yang terlibat dalam pasaran matawang, dan pebincangan ringkas mengenai forex di Malaysia.

3. Bahagian ketiga akan memperhalusi operasi spot forex yang dijalankan oleh individu melalui internet. Perbincangan mengenai operasi merangkumi komponen asas yang diperlukan oleh seseorang individu untuk berurus niaga matawang secara lani (spot forex), pasangan matawang utama yang didagangkan, istilah-istilah asas dan ciri-ciri penting dalam transaksi jualan dan belian spot forex.

4. Dalam bahagian keempat pula, kertas kerja ini akan menyorot pandangan syarak mengenai transaksi spot forex ini, dengan mengetengahkan konsep bay‘ al-sarf dalam Islam dan beberapa isu syariah yang berkaitan dengan spot forex secara online oleh individu pedagang.

5. Bahagian terakhir merupakan penutup yang mengulas secara ringkas hasil penemuan dan cadangan.

............................................................
Buku FIRE
Buku F.I.R.E - FINANCIAL INDEPENDENCE RETIRE EARLY
RM49.00
Harga termasuk kos penghantaran

www.BukuFIRE.com

Apa komen Saudara/anda tentang tulisan ini?

Recommended
Kisah seorang rakan yang berkongsi di FB beliau beberapa tahun…