Tag: kwsp

Pertimbangan mengenai fasiliti bantuan hutang bercagar KWSP dan kemungkinan penyalahgunaannya

  • Reading:1Minute:
  • PostView Count:17Views
Beberapa kemungkinan…. Berdasarkan maklumat daripada berkenaan fasiliti bantuan hutang bercagar KWSP, syarat yang dikenakan bank ialah syarat normal fasiliti pembiayaan biasa oleh bank-bank, cuma kadarnya lebih rendah. Yang terdesak memerlukan bantuan ialah golongan yang bermasalah kewangan dan keberhutangan