Tag: medical card

Takaful Medical Card vs Takaful Penyakit Kritikal

  • Reading:2Minute:s
  • PostView Count:501Views
Apa yang anda faham mengenai Takaful Medical Card dengan Takaful Penyakit Kritikal. Kedua-duanya adalah saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain, dengan fungsi berbeza-beza. Takaful medical card atau kad perubatan fungsinya adalah untuk membantu membayar kos perubatan apabila dimasukkan