fbpx

Tip RM | Takaful Penyakit Kritikal

Tip RM | Takaful Penyakit Kritikal

Maklumat daripada WHO menyatakan 70% kematian penduduk Malaysia berpunca dari 4 penyakit kritikal; kanser, diabetik, strok dan sakit jantung. Rujuk gambar pertama.

Fakta dari WHO, penyakit kritikal menjadi punca kematian 70% rakyat Malaysia, tahun 2002

 

Ini pula data dari WHO tahun 2017

Berdasarkan oleh satu suvey yang dijalankan di Singapura, treatment untuk penyakit kritikal mengambil tempoh masa purata 3.5 tahun.

Purata kos rawatan sakit kritikal adalah RM150,000

Jadi, jumlah coverage yang patut untuk penyakit kritikal sekurang-kurangnya bersamaan 3.5 tahun gaji.

Berapa coverage penyakit kritikal anda?

Jangan terkeliru dengan medical card yang fungsinya untuk membiayai kos rawatan hospital apabila menghidapi penyakit.

Yang dimaksudkan di sini ialah coverage penyakit kritikal sebagai pengganti pendapatan apabila anda terpaksa diberhentikan kerja akibat sakit kritikal.

Jadi, pastikan coverage penyakit kritikal anda mencukupi dan bukan sekadar medical card dan coverage asas (kematian dan lumpuh).

Disertakan juga contoh quotation RM100 dgn coverage:

+ RM200,000 cover kematian dan lumpuh.

+ RM100,000 cover penyakit kritikal.

+ Waiver utk penyakit kritikal.

Adakah coverage penyakit kritikal anda mencukupi?

BERMINAT untuk mengetahui lebih lanjut?

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com