fbpx

Tip RM | Takaful Penyakit Kritikal

Tip RM | Takaful Penyakit Kritikal

Maklumat daripada WHO menyatakan 70% kematian penduduk Malaysia berpunca dari 4 penyakit kritikal; kanser, diabetik, strok dan sakit jantung. Rujuk gambar pertama.

1

Berdasarkan oleh satu suvey yang dijalankan di Singapura, treatment untuk penyakit kritikal mengambil tempoh masa purata 3.5 tahun.

2

Jadi, jumlah coverage yang patut untuk penyakit kritikal sekurang-kurangnya bersamaan 3.5 tahun gaji.

Berapa coverage penyakit kritikal anda?

Jangan terkeliru dengan medical card yang fungsinya untuk membiayai kos rawatan hospital apabila menghidapi penyakit.

Yang dimaksudkan di sini ialah coverage penyakit kritikal sebagai pengganti pendapatan apabila anda terpaksa diberhentikan kerja akibat sakit kritikal.

Jadi, pastikan coverage penyakit kritikal anda mencukupi dan bukan sekadar medical card dan coverage asas (kematian dan lumpuh).

Disertakan juga contoh quotation RM100 dgn coverage:

+ RM200,000 cover kematian dan lumpuh.

+ RM100,000 cover penyakit kritikal.

+ Waiver utk penyakit kritikal.

3

Adakah coverage penyakit kritikal anda mencukupi?

Boleh PM utk bincang-bincang 🙂

Apa komen Sdra/i tentang tulisan ini?

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com